Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Polityka określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe nazywane dalej: dane, podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Prezentujemy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach. Polityka dotyczy wszystkich naszych stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest ZPMR "KARI". Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w serwisach zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o poruszaniu się po serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do serwisów, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w serwisach, odpowiadając na pytania formularza, zbieramy także Twoje dane które przekażesz nam w formularzu, np: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez portale społecznościowe, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Twoje dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics, skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego lub komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszych serwisów, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość serwisów, testów funkcjonalności serwisów i do obsługi Twojej wiadomości w formularzu kontaktowym.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy i przesłania ich innemu administratorowi i możesz je otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. W przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy są wyszczególnione tutaj. Aby skorzystać z ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem: ZPMR "KARI", ul. Piekarska 1, 58-410 Marciszów, tel.: (075) 7410942 oraz poprzez email: kari@kari.com.pl